تفکر منطقی در مورد تصمیمی که قرار است گرفته شودیا کاری که قرار است انجام شود

تفکر منطقی در مورد تصمیمی که قرار است گرفته شودیا کاری که قرار است انجام شود

تفکر منطقی در مورد تصمیمی که قرار است گرفته شودیا کاری که قرار است انجام شود

تفکر نقاد

فرمت فایل :pptx

تعداد اسلاید : 48

يك فرايند شناختي فعال, هدف مند و سازمان دهي شده كه به وسيله آن، تفكر خود و ديگران را بررسي كرده و درك خود از وقايع را روشن كرده و ارتقا مي دهيم

تفکر منطقی در مورد تصمیمی که قرار است گرفته شودیا کاری که قرار است انجام شود

چگونه فکر کنیم تا بتوانیم تحلیل کنیم؟

در این فایل پاورپوینت در 48 اسلاید مطالب به صورت خلاصه ارایه گشته است